Alle hens aan dek

Het is voor het bestuur van de stichtingen Erve IJzerman en De Melkmaten en projectleider Els Thijssen alle hens aan dek.

Naar verwachting kan in april al een groot deel van de museale inrichting geplaatst worden. Ondertussen zijn ook op het gebied van educatie en marketing flinke stappen gezet. Streven is om het zuivelmuseum in Wapenveld in mei te openen. De werkzaamheden die de opening mogelijk maken, kunnen uitgevoerd worden dankzij een bijdrage van 200.000 euro van de provincie Gelderland. “Vanwege de coronamaatregelen kunnen we van wat we doen nog maar weinig presenteren. maar achter de schermen wordt veel werk verzet”, meldt voorzitter Inez Pijnenburg. Blikvangers in het museum zijn acht museale units gemaakt door de vormgevers van Tekst&Uitleg uit Haarlem. die ook de inrichting van het Kaasmuseum in Alkmaar voor hun rekening namen. Zij werken met thema’s als de ‘Voedingsbron melk’, ‘Melkwinning en melkverwerking’, maar ook ‘Van gras naar melk’ en de zuiveldistributie via bijvoorbeeld de melkboeren. De bezoeker vindt bij de units filmpjes, bijzondere objecten uit de zuivelgeschiedenis en boeiende informatie over het onderwerp. Deze blikvangers worden aangevuld met de materialen die door de stichting Melkmaten al tientallen jaren verzameld zijn. Ook is aandacht voor de bewonersgeschiedenis van de markante IJsselhoeve aan de Kanaaldijk in Wapenveld. Vanuit die thema’s werkt het bureau Zeeman & de Regt aan de educatieve invulling zodat het voor kinderen ook een aantrekkelijk leer- en doemuseum wordt waar (groot)ouders met hun (klein)kinderen een boeiend bezoek kunnen beleven. Voor het maken van een marketing- en communicatieplan is het in de agrarische sector gespecialiseerde bureau Jeen Communicatie ingeschakeld. “Zij gaan voor ons een marketingplan maken inclusief een moderne website en het gebruik van sociale media om onze boodschap uit te dragen”, legt Pijnenburg uit. Het zuivelmuseum kampt uiteraard ook met de gevolgen van corona waardoor het lastig is om alle fysieke werkzaamheden ook uit te voeren, maar er is goede hoop dat het allemaal gaat lukken om in mei open te gaan. Met het oog op de opening van Erve IJzerman als volwaardig zuivelmuseum, is men wel op naar aanvulling van het vrijwilligerskorps. “We hebben grote behoefte aan een vrijwilligerscoördinator en aan iemand die de pr en marketing op basis van het plan van Jeen uit wil voeren”, licht voorzitter Pijnenburg toe. Maar ook mensen die rondleidingen willen verzorgen, in een museumwinkel of in de horeca actief willen zijn, zijn van harte welkom. Zij kunnen informatie krijgen of zich aanmelden via info@erveijzerman.nl of tel. 06-15194780.

Overhandiging sleutel

Herman van der Stege heeft namens het bestuur van de stichting Erve IJzerman de nieuwe sleutels in ontvangst genomen uit handen van Bas Post namens eigenaar BOEi. De weg is voor de stichting nu weer vrij om de volgende stappen te zetten.
Dit voorjaar is in opdracht van eigenaar BOEi het tweede deel van de restauratie uitgevoerd. Deuren en luiken zijn vervangen, kozijnen en voegwerk hersteld en vooral het herstel van de vloeren in de keuken, gang en enkele kamers boven de kelder was een uitdagende klus. Gedurende de restauratie kon de stichting Erve IJzerman geen gebruik maken van de boerderij. Die was deze zomer dan ook – op enkele uitzonderingen na – gesloten voor bezoekers.
Maar nu kan de stichting weer op volle kracht vooruit. Al moeten er nog wel wat werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het herstel van het stucwerk buiten. In februari worden achter de grote staldeuren van elk van de drie schuren, glazen puien geplaatst. Maar vrijwilligers zijn inmiddels begonnen met de schoonmaak van de boerderij en het terugplaatsen van het inventaris. En Els Thijssen Museumadvies werkt met de werkgroepen bewoningsgeschiedenis en zuivelhistorie aan de invulling van de museumfunctie. Ondertussen moeten ook nog allerlei financiële en juridische zaken geregeld worden. Opzet is dat Erve IJzerman vanaf het voorjaar 2020 echt kan functioneren als nationaal zuivelmuseum.
Op de foto neemt Herman van der Stege (r) de sleutels in ontvangst terwijl goed te zien is dat de buitenkant er weer prachtig uit ziet.

Oplevering restauratie Erve IJzerman

Aannemersbedrijf van Laar heeft de boerderij Erve IJzerman opgeleverd na de restauratie die dit voorjaar begon. De timing kon eigenlijk niet beter: net een dag voor de oplevering viel bij het bestuur van de stichting Erve IJzerman de beschikking van de provincie Gelderland in de bus. De provincie draagt 200.000 euro bij aan de inrichtingskosten voor het zuivelmuseum. En dus kan de restauratie naadloos overgaan in het werken aan de inrichting. Directeur Arno Boon van Boei was een gelukkig mens met het bereiken van deze mijlpaal. Nadat in 2014 de daken volledig zijn vernieuwd en in 2017 onder andere de technische installaties zijn aangelegd, is nu de tweede fase van de restauratie afgerond.
De vele deuren en luiken zijn nieuw, het voegwerk hersteld en de buitenboel helemaal geschilderd. “De kers op de taart was het herstel van de troggewelven en de mozaïekvloeren inclusief het aanbrengen van vloerverwarming. Eén voor één zijn de tegels verwijderd, genummerd en als puzzelstukjes weer teruggelegd”, vertelde Boon. Met de afronding van deze restauratie is er nu ruim een miljoen euro geïnvesteerd en het behoud van de boerderij veilig gesteld. En unaniem waren de tientallen gasten van mening dat het complex er fantastisch uit ziet.
Wethouder Wolbert Meijer markeerde een groot aantal punten sinds de aankoop van de boerderij in 2011. Hij vertrouwde de gasten toe bij zijn aantreden in 2016 twijfels te hebben gehad over het project Erve IJzerman. “Dit wordt trekken aan een dood paard was mijn eerste gedachte”, aldus wethouder Meijer. Maar hij moest ook erkennen dat de toekomst voor Erve IJzerman er positief uit ziet. “Het was een zaak van lange adem maar het is vanuit bestuurlijk oogpunt ontzettend belangrijk dat Erve IJzerman als icoon is aangemerkt door de Veluwe Alliantie. Het zuivelmuseum is een belangrijk onderdeel van de plannen om voor de IJsselvallei het thema ‘Ambachtelijk’ te ontwikkelen binnen het kader van de ‘Veluwe op 1’, schetste Meijer de positief van Erve IJzerman in de provinciale plannen.

Inrichting:
Het bestuur van Erve IJzerman heeft Els Thijssen Museumadvies aangesteld als projectleider voor de inrichting. Opzet is om voor het nieuwe toeristenseizoen 2020 een achttal museale units gerealiseerd te hebben. Daarbij is er veel aandacht voor Erve IJzerman als doe-museum. Om voor de langere termijn de ambitie van nationaal zuivelmuseum te realiseren, gaat Thijssen samen met het bestuur ook starten met de verdere fondswerving. “We willen hier in Wapenveld het grote verhaal van de Nederlandse zuivelgeschiedenis vertellen”, gaf Els Thijssen aan. Waarna medewerkers van Van Laar de laatste nieuwe luiken plaatsten als zichtbare afronding van de restauratie.

Provincie Gelderland opent weg naar nationaal zuivelmuseum

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten om een subsidie van 200.000 euro te verstrekken voor de museale invulling van het complex Erve IJzerman in Wapenveld. “Dit besluit van GS is voor ons het vliegwiel om op te schalen naar de daadwerkelijke invulling van Erve IJzerman als nationaal zuivelmuseum”, aldus voorzitter Inez Pijnenburg.

“Deze toekenning is voor ons echt een doorbraak. In juni 2018 zijn we al open gegaan als ‘museum in wording’. Dat eerste seizoen hebben we enkele duizenden bezoekers al een voorproefje kunnen geven over wat we van plan zijn. Nu kunnen we opschalen naar een professioneel niveau”, vertelt Pijnenburg. De stichting Erve IJzerman gaat nu Els Thijssen Museumadvies uit Amsterdam aanstellen als projectleider om de volgende stappen te zetten naar de museale invulling. Die voorziet in een openstelling van Erve IJzerman in het voorjaar 2020 met de presentatie van een achttal thema’s over zuivel. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de omvangrijke collectie van stichting De Melkmaten die in een depot elders in Wapenveld is ondergebracht. “Voor de invulling moet je dan denken aan interactieve units die verhalen vertellen over bijvoorbeeld de melkslijter, een boerendochter of de directeur van de melkfabriek. Tot nu toe ontbeert Nederland een echt zuivelmuseum dus er zullen heel veel verhalen te vertellen zijn”, zegt voorzitter Pijnenburg.

Erve IJzerman open op Dag van de Bouw

Eigenaar BOEi, bouwbedrijf van Laar en de stichting Erve IJzerman nemen op zaterdag 15 juni van 10.00 tot 16.00 uur deel aan de Dag van de Bouw. Dan wordt de stand van zaken van de restauratie van de boerderij aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld getoond, er zijn demonstraties door vakmensen en activiteiten voor kinderen.

Na bijdragen van zowel het Rijk als de provincie Gelderland, kon BOEi eind vorig jaar opdracht geven voor de 2e fase van de restauratie. Die betreft het herstel van deuren, ramen en kozijnen, het voeg- en schilderwerk en de restauratie van vloeren in het voorhuis. Helaas heeft dat tot gevolg dat zuivelmuseum Erve IJzerman dit voorjaar en zomer de deuren gesloten moet houden. Maar op 15 juni is iedereen welkom om kennis te nemen van de stand van zaken. De vakmensen van van Laar demonstreren op de bouwplaats het maken van deuren, schildersbedrijf Van Vemde geeft demonstraties en Van Milt restaurateurs laten zien wat er komt kijken bij het herstel van het voegwerk. In de paardenstal wordt een deel van de collectie van het zuivelmuseum getoond en voor de bezoekers is er koffie, thee en frisdrank. Kinderen kunnen zich uitleven in het spijker slaan waarmee leuke prijzen zijn te winnen en ook kunnen ze zelf een huisje bouwen en kleuren.
Medewerkers van van Laar en BOEi verzorgen vanaf 10.30 uur rondleidingen door het voorhuis en de verdieping en vertellen wat er allemaal komt kijken bij deze unieke restauratie. “Het is echt uniek wat we hier doen. Het is een prachtig ambachtelijk karwei dat alles vergt van het vakmanschap van de medewerkers”, vertelt Jan-Pieter van Laar. De verwachting is dat deze fase van de restauratie in augustus afgerond kan worden.

Start restauratie Erve IJzerman op 14 februari

De IJsselhoeve die men in Wapenveld kent als Erve IJzerman, werd rond 1898 gebouwd door de familie Hoogendoorn. De boerderij is in vrijwel oorspronkelijke staat, compleet met rosmolen, bakoven en bedsteden. Na het overlijden van de laatste bewoonster, Dina IJzerman, kocht BOEi de boerderij aan in samenwerking met de Stichting Recreatie Wapenveld, de BankGiro Loterij en lokale fondsen. Sinds vorig jaar is het Zuivelmuseum er gevestigd.
In de zomer van 2015 is het eerste deel van de cascorestauratie voltooid, waarbij alle daken van het boerderijcomplex zijn gerestaureerd.
Mede dankzij een Rijksbijdrage kan er in februari 2019  gestart worden met de tweede fase van de cascorestauratie.

Laatste nieuws

Voor 2018 is de bijzondere entree prijs van € 2.50 van toepassing, kinderen in de basisschoolleeftijd hebben gratis toegang.
Hiermee ondersteunt u de verdere voortgang en ontwikkeling van het museumcomplex.
Wie voor 15,00 euro ‘Vriend(in)’ is of wordt van Erve IJzerman heeft het hele jaar 2018 gratis toegang om zo de voortgang te kunnen volgen.
Het museum is gevestigd aan de Kanaaldijk 63 te Wapenveld.