Zuivelboeken

Boeken over zuivel

Een erg leuk boekje met veel uniek fotomateriaal over de geschiedenis van de Hoogeveense Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en de aanvoer van de melkbussen (Pullen) via de “Pullevaart” ofwel het melkvervoer over water.

Pullevaart
Vervoer van melkbussen (pullen) per bok naar de zuivelfabriek in Hoogeveen. Vanaf 1896, toen de melkfabriek in Hoogeveen in bedrijf werd gesteld, werden de melkbussen per bok uit Geesbrug, Nieuw-Balinge, Nieuweroord, Hollandscheveld, Echten, Noordseschut en Alteveer bij de boeren opgehaald en naar de fabriek gebracht. In 1950 werden bijv. door dertig pullevaarders bij ruim achttienhonderd boeren melk opgehaald. De ochtendmelk en de melk van de vorige middag werd vroeg in de morgen ingeladen. Rond tien uur kwamen de bokken bij de melkfabriek. Tijdens de verwerking in de fabriek bezorgden de pullevaarders pakjes en deden allerlei boodschappen voor de Hoogeveners. Aan het begin van de middag konden de pullen weer teruggebracht naar de boeren die de overgebleven ondermelk in het veevoer verwerkten.
De pullevaarders werkten op jaarcontracten waarbij de vervoersafstand, het aantal bediende boeren en de hoeveelheid vervoerde melk de hoogte van het salaris bepaalden. Tweemaal per maand werd het loon uitbetaald. Na de demping van de kanalen en de opkomst van het wegvervoer verdween de pullevaart in het begin van de jaren ’70 van de 20e eeuw. Tegenwoordig worden er in Hoogeveen elke zomer de ‘Pulledagen’ georganiseerd waarbij allerlei activiteiten plaatsvinden.
Een stukje zuivelgeschiedenis dat door historicus Albert Metselaar op sublieme wijze is vastgelegd ! Het boekje is te rechtstreeks te bestellen bij Albert Metselaar via albertmetselaar@home.nl en kost inclusief het verzenden € 19.95. Inkomsten gaan naar de stichting informatiecentrum geschiedenis Hoogeveen en omstreken en komen ten goede aan nieuw onderzoek.