'De Melkmaten'
   MELKBOEREN- EN ZUIVELMUSEUM
  Wie zijn wij?  
  Doelstelling  
  Fotoalbum  
  Nieuws  
  Links  
  Nieuwe boeken  

 

Wie zijn wij?

De aanzet tot het ontstaan van "De Melkmaten" is geweest de samenvoeging van een tweetal privé-verzamelingen, namelijk die van Bram den Braber en die van Jaco Heeren. In de loop der jaren is een flinke collectie opgebouwd, waarbij de voorkeur van Bram vooral gericht is op de melkindustrie en die van Jaco op de traditionele melkboer. We spreken dan over februari 1995. Door deze samenwerking is een omvangrijke verzameling ontstaan. Van 1996-2006 was de collectie tentoongesteld in een pand van 210 m2. Helaas is anno 2007 de collectie is wederom opgeslagen op 3 verschillende locaties. Er worden diverse mogelijkheden onderzocht om (een deel van) de verzameling onder te brengen in een museum.

 

Waaruit bestaat de collectie?

Natuurlijk uit allerlei soorten flessen, houten en ijzeren kratten, melkbussen, melkemmers, maten en zeven, maar ook uit flescapsules, deksels, kroonkurken en eenmalige verpakkingen (zowel oude als nieuwe). Daarnaast hebben we een collectie flessen met fabrieks- en/of gelegenheidsnaam, maar ook oude etalageflessen zoals die vroeger te vinden waren in de oude melkwinkels. Deze flessen zijn o.a. afkomstig van voormalige bedrijven als VAMI, Sterovita, Hollandia, Verenigde Gooise Melkbedrijven en de Nederlandse MelkUnie. Ook bezitten we nog een bonte verzameling van attributen die de melkboer nodig had bij zijn ronde door de wijk. Dan bezitten we nog diverse transportmiddelen waar de melkboer vroeger mee ventte, zoals de "ijzeren hond" en de bakfiets.

 

En verder...

En dan is er nog de bibliotheek die gestaag groeit. Deze bestaat o.a. uit oude zuivelleerboeken van de FNZ, zuiveljaarboeken (uitgegeven door Bolsward), jubileumboeken van bestaande en niet meer bestaande bedrijven, personeelsbladen en vakbladen voor de melkdetailhandel vanaf 1946. Naast de bibliotheek beschikken we ook over een uitgebreid archief dat bestaat uit circa 70 mappen. Hierin bewaren we o.a. (oude) afleverings- en retourbonnen, fakturen, briefhoofden (de oudste is van 1910) en ook boterwikkels, flesetiketten, reclame-attributen, loon- en pensioenbrieven, getuigschriften, bedrijfsnieuws en historie. Dit alles heeft uiteraard betrekking op de ‘Nederlandse zuivel’ en de melkboer. Tenslotte bezitten we veel fotomateriaal van melkbedrijven, van (oude) melkvrachtauto’s en van allerlei melkventerskarren zoals die vele jaren het straatbeeld van ons land hebben bepaald.
temp0011_ico1          temp0011_ico2         temp0011_ico3 

Stichting Melkboeren- en Zuivelmuseum
'DE MELKMATEN'

POSTBANK NR.                  NL38 INGB 0006 1870 63
K.V.K. NR. 0911.87.68

Voorzitter:
Peter van Moerkerk
Dorpsstraat 29
6678 BE Oosterhout
tel. 0481-482087
peter@moerkerk.nl
 
Secretaris/Penningmeester:
Jaco Heeren
Polweg 3a
7875 CG Exloo
tel. 0591-549252
mob. 06-51 666 228

jacoheeren@ziggo.nl

info@zuivelmuseum.nl

Nieuwspagina