'De Melkmaten'
   MELKBOEREN- EN ZUIVELMUSEUM
  Wie zijn wij?  
  Doelstelling  
  Fotoalbum  
  Nieuws  
  Links  
  Nieuwe boeken  

 

Comité van aanbeveling voor nationaal zuivelmuseum

De stichting Erve IJzerman krijgt bij haar plannen voor de realisering van het Nederlandse Zuivelmuseum in de Wapenveldse IJsselhoeve Erve IJzerman, steun van een breed samengesteld Comité van Aanbeveling. Het bestaat uit oud-Gedeputeerde van Gelderland Annemieke Traag, die tevens voorzitter is, burgemeester Inez Pijnenburg van Heerde, Jurn Buisman de algemeen directeur van het Museum Geelvinck museum Amsterdam, Pim Brascamp oud-hoogleraar WUR en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Landbouwgeschiedenis, Hip Breebaart, bestuursvoorzitter van de stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar en Fred Voskuil, directeur van het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem. Lees meer:

Realisatie zuivelmuseum stap dichterbij

Stap voor stap komt de realisatie van een nationaal zuivelmuseum in Erve IJzerman in Wapenveld dichterbij.
Zaterdag 15 november jl. werd weer een stap gezet. Met een druk op de knop, gevolgd door het nodige vuurwerk, onthulde gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Gelderland het 'bouwbord' aan de Kanaaldijk. Startschot voor de restauratie van de grote authentieke boerderij. "Ik ben blij om als provincie hieraan bij te dragen, we zien het belang. Wanneer volgend jaar de restauratie van de daken klaar is en de volgende restauratiefase van start gaat, hoop ik er weer bij te zijn. Als de sanering van het kanaal klaar is, is het hier een prachtige omgeving voor bewoners en recreanten." Om een museum te kunnen huisvesten zullen de gebouwen eerst in orde moeten zijn. "Er moet heel veel gebeuren" vertelt Evert Jan Bos, projectleider van Boerderij en Landschap, de organisatie die sinds 2012 eigenaar is van de boerderij. "We zijn heel wat gebreken tegengekomen, er zijn dakpannen kapot, houtwerk is aangetast. Met het oog op toekomstig gebruik gaan we het dak isoleren."
Prof.dr.ir. Jos Lankveld, emeritus hoogleraar zuivelkunde van de Wageningen Universiteit hield tijdens de startbijeenkomst een betoog over de rijke geschiedenis van de ontwikkeling van de zuivelproductie in Nederland. Een geschiedenis die het meer dan waard is om bewaard te blijven en voor iedereen toegankelijk gemaakt te worden. Vreemd eigenlijk dat zo'n museum in een zuivelland als Nederland er nog niet is. Cees Koomen, directeur van Boerderij en Landschap, is duidelijk: "Ik ga ervan uit dat het nationaal zuivelmuseum hier komt, we gaan ervoor!"

Zuivelmuseum in Wapenveld?

De realisatie van het Nationaal Zuivelmuseum in Erve IJzerman te Wapenveld komt steeds dichterbij. In de laatste week van september 2014 is door een bouwbedrijf in opdracht van Boerderij en Landschap begonnen met de restauratie van het omvangrijke boerderijcomplex. Erve IJzerman is gebouwd in 1898 en geldt als één van de best bewaarde boerderijen van het einde van de 19e eeuw.

        

Bijzonder is bijvoorbeeld de aanwezigheid van authentieke werktuigen zoals de rosmolen, bakoven en wastobbe. Restauratie van de boerderij is op korte termijn noodzakelijk, omdat de daken in slechte staat zijn en op de diverse plaatsen in de boerderij zijn houtworm en boktor aangetroffen. De restauratie wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase worden de daken van het woonhuis, de drie aangebouwde schuren en de losstaande kapschuur gerestaureerd. Ook de houtaantasters worden bestreden. Gezien het hoge monumentale karakter en de authenticiteit van het complex, is er op advies van de gemeente Heerde een restauratie begeleidingscommissie in het leven geroepen. Zij bewaken de kwaliteit van de werkzaamheden en het behoud van bijzondere onderdelen van de boerderij.

         


Boerderij en Landschap, eigenaar van de boerderij, heeft voor dit deel van de restauratie een subsidie van ruim 370.000 euro ontvangen van Provincie Gelderland en Gemeente Heerde. Deze subsidie is toegekend uit het project Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul. Dit is een programma dat de veiligheid langs de grote rivieren vergroot en tegelijkertijd een impuls biedt aan het behoud van het landschap en erfgoed in dat gebied.

De restauratie is onderdeel van het project om Erve IJzerman te herbestemmen tot Nationaal Zuivelmuseum. Sinds de aankoop van de boerderij in juni 2012 wordt hieraan gewerkt door Stichting Erve IJzerman, Boerderij & Landschap en zuivelmuseum De Melkmaten. De museumvisie voor het zuivelmuseum is bijna afgerond. In de visie wordt de realisering van dit museum nauw verbonden met de bewoningsgeschiedenis van de IJsselhoeve. De verwachting is dat deze visie, inclusief een concept-ontwerp voor de inrichting, eind 2014 gereed zal zijn.
temp0011_ico1          temp0011_ico2         temp0011_ico3 

Stichting Melkboeren- en Zuivelmuseum
'DE MELKMATEN'

POSTBANK NR.                  NL38 INGB 0006 1870 63
K.V.K. NR. 0911.87.68

Voorzitter:
Peter van Moerkerk
Dorpsstraat 29
6678 BE Oosterhout
tel. 0481-482087
peter@moerkerk.nl
 
Secretaris/Penningmeester:
Jaco Heeren
Polweg 3a
7875 CG Exloo
tel. 0591-549252
mob. 06-51 666 228

jacoheeren@ziggo.nl

info@zuivelmuseum.nl

Nieuwspagina